A folyóiratról

A Politikatudományi Szemle 1992-es alapítása óta szolgál a hazai politológia tudományos fórumaként. A beérkezett kéziratok elbírálása kettős anonim referensi rendszerben (double-blind peer review) történik.  A Szemle a politikatudomány minden területéről közöl tanulmányokat, ha azok megfelelnek a tudományos publikációkkal szemben támasztható formai feltételeknek, és eredeti elméleti vagy empirikus kutatási eredményeket tartalmaznak. A Szemle rendszeresen közöl recenziókat a hazai politikatudomány könyveiről, teret ad tudományos témákban folyó vitáknak, Kitekintő rovatában pedig közzétesz olyan cikkeket, amelyek a politológia számára fontos egy-egy terület szakirodalmát elemző módon mutatják be

 

AKTUÁLIS SZÁM 

XXIV. évfolyam, 2015/2. szám

 

<< Előző szám

KOLNAI-DÍJ

Sebők Miklós: A képviseleti demokrácia megbízó-ügynök elméleti modellje ¦ 7-26. pp.

POLITIKAI VEZETÉS

Körösényi András–Patkós Veronika: Liberális és illiberális populizmus:
Berlusconi és Orbán politikai vezetése ¦ 29-55. pp.

IDENTITÁS ÉS KÖZÖSSÉG

Kiss Balázs: Politikai közösség kilencven perc alatt. Identitásváltások kognitív, értékelő és érzelmi dinamikája ¦ 57-89. pp.

EURÓPAI KÉPVISELŐK

Bíró-Nagy András: Közép-európai EP-képviselők és szerepeik.
Viselkedési stratégiák az Európai Parlamentben ¦ 91-121. pp.

VITA

Löffler Tibor: Megjegyzések a konzervatív jogpolitika és a „büntető populizmus” kapcsolatáról ¦ 123-134. pp.

Bartha Attila és Szabó Gabriella: Kritikus olvasat vagy egy új kutatási irány vázlata? Válasz Löffler Tibornak ¦ 135-141. pp.

RECENZIÓK

Mikó Melinda: Változatok az integrációra: Jacques Delors Európája
(Jacques Delors: Az új európai összhang.) ¦ 143-151. pp.

Bischof Péter: Egy idealista föderalista kritikája a realista „Merkiavelli” jelenségről
(Ulrich Beck: A német Európa: Új hatalmi térségek a válság jegyében.) ¦ 152-160. pp.