A folyóiratról

A Politikatudományi Szemle 1992-es alapítása óta szolgál a hazai politológia tudományos fórumaként. A beérkezett kéziratok elbírálása kettős anonim referensi rendszerben (double-blind peer review) történik.  A Szemle a politikatudomány minden területéről közöl tanulmányokat, ha azok megfelelnek a tudományos publikációkkal szemben támasztható formai feltételeknek, és eredeti elméleti vagy empirikus kutatási eredményeket tartalmaznak. A Szemle rendszeresen közöl recenziókat a hazai politikatudomány könyveiről, teret ad tudományos témákban folyó vitáknak, Kitekintő rovatában pedig közzétesz olyan cikkeket, amelyek a politológia számára fontos egy-egy terület szakirodalmát elemző módon mutatják be

 

AKTUÁLIS SZÁM 

XXVI. évfolyam, 2017/4. szám

 

<< Előző szám

DEMOKRÁCIÁK

Körösényi András: Weber és az Orbán-rezsim: plebiszciter vezérdemokrácia Magyarországon ¦ 7-28 pp.

Patkós Veronika: Politikai polarizáció és gazdasági sikertelenség az európai demokráciákban ¦ 29-52 pp.

POLITIKUSOK

Angyal Emese Éva–Fellner Zita–Fényes Csongor: Új kihívók. Politikai szocializációs utak a Momentum Mozgalomban ¦ 55-79 pp.

POLITIKAELMÉLET

Balogh István: Méltányosság vagy önbecsülés. A politikai igazságosság két koncepciója ¦ 83-107 pp.

Szűcs Zoltán Gábor: Túl a legitimitáson? Xenophón Anabasziszának tanulságai a kortárs realista politikaelmélet számára ¦ 108-130 pp.

ÁLLAM ÉS HADSEREG

Harangozó Dániel–Wagner Péter: Állam és hadsereg a posztszovjet Közép-Ázsiában. A fegyveres erők politikai és társadalmi szerepe ¦ 133-152 pp.

RECENZIÓ

Bischof Péter: A szupranacionalizmus bűvöletében (Michel Dumoulin (ed.): Die europäische Kommission 1958–1972. Geschichte und Erinnerungen einer Institution) ¦ 155-163 pp.