A folyóiratról

A Politikatudományi Szemle 1992-es alapítása óta szolgál a hazai politológia tudományos fórumaként. A beérkezett kéziratok elbírálása kettős anonim referensi rendszerben (double-blind peer review) történik.  A Szemle a politikatudomány minden területéről közöl tanulmányokat, ha azok megfelelnek a tudományos publikációkkal szemben támasztható formai feltételeknek, és eredeti elméleti vagy empirikus kutatási eredményeket tartalmaznak. A Szemle rendszeresen közöl recenziókat a hazai politikatudomány könyveiről, teret ad tudományos témákban folyó vitáknak, Kitekintő rovatában pedig közzétesz olyan cikkeket, amelyek a politológia számára fontos egy-egy terület szakirodalmát elemző módon mutatják be

 

AKTUÁLIS SZÁM 

XXVI. évfolyam, 2017/3. szám

 

<< Előző szám

BIBÓ-DÍJ

Balázs Zoltán: A hatalmak elválasztása mint politikai elv ¦ 7-20 pp.

KÖZIGAZGATÁS

Hajnal György–Vida Sarolta: Az ügynökség típusú közigazgatási szervezetek populációs dinamikája (1990–2014) ¦ 23-53 pp.

VEZETÉS ÉS FENNTARTHATÓSÁG

Király Gábor–Köves Alexandra–Balázs Bálint: A politikai vezetés és a rendszerszintű gondolkodás ellentmondásai ¦ 57-78 pp.

ELITKUTATÁS

Mehring-Tóth Szilvia: Képviselők és képviselőnők a helyi politikai elitben ¦ 81-100 pp.

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK

Szűcs Anita: Kant a nemzetközi rendről – „örök béke” vagy hosszú távú együttműködés? ¦ 103-59 pp.

KITEKINTŐ

Szép Viktor: Közös hang a világpolitikában: az EU külpolitikájának elméleti megközelítései ¦ 133-129 pp.

RECENZIÓ

Oross Dániel: A Fidesz, mint a magyar politika trendje
(Boda Zsolt-Szabó Andrea (szerk): Trendek a magyar politikában 2. A Fidesz és a többiek: pártok, mozgalmak, politikák) ¦ 153-159 pp.