A folyóiratról

A Politikatudományi Szemle 1992-es alapítása óta szolgál a hazai politológia tudományos fórumaként. A beérkezett kéziratok elbírálása kettős anonim referensi rendszerben (double-blind peer review) történik.  A Szemle a politikatudomány minden területéről közöl tanulmányokat, ha azok megfelelnek a tudományos publikációkkal szemben támasztható formai feltételeknek, és eredeti elméleti vagy empirikus kutatási eredményeket tartalmaznak. A Szemle rendszeresen közöl recenziókat a hazai politikatudomány könyveiről, teret ad tudományos témákban folyó vitáknak, Kitekintő rovatában pedig közzétesz olyan cikkeket, amelyek a politológia számára fontos egy-egy terület szakirodalmát elemző módon mutatják be

 

AKTUÁLIS SZÁM 

XXIII. évfolyam, 2014/3. szám

 

<< Előző szám

BIBÓ ISTVÁN-DÍJ

Ilonszki Gabriella: Intézményi változások és a politikatudomány új feladatai ¦ 7-20. pp.

A POLITIKAI PIAC

Sebők Miklós: Kapunyitási pánik – A választási rendszer reformjának hatása a pártok piacára 1990 és 2014 között¦ 21-50. pp.

INTEGRÁCIÓ ÉS SZUVERENITÁS

Ágh Attila: EU integráció és tagállami versenyképesség – Az együttesen gyakorolt szuverenitás a vágtató globalizáció korában¦ 51-68. pp.

KÖZPOLITIKAI DISKURZUSOK

Boda Zsolt, Szabó Gabriella, Bartha Attila, Medve-Bálint Gergő és Vidra Zsuzsanna: Politikától vezérelve – A büntető populizmus diskurzusai a magyar politikában és a médiában¦ 69-96. pp.

KITEKINTŐ

Gajduschek György: Miben áll, és mérhető-e a kormányzati teljesítmény? ¦ 97-118. pp.

VITA

Kiss Balázs: Szituáció és interakció – Válasz Szűcs Zoltán Gábornak ¦ 119-128. pp.

RECENZIÓK

Enyedi Zsolt: Politikai és tudományos ígéretek. (Soós Gábor és Körösényi András (szerk.): Azt tették, amit mondtak?

Választási ígéretek és teljesítésük, 2002–2006) ¦ 127-135. pp.

Pap Milán: A közjó lehetséges politikái. (Michael J. Sandel: Mi igazságos… és mi nem? A helyes cselekvés elmélete és gyakorlata) ¦136-143. pp.