A folyóiratról

A Politikatudományi Szemle 1992-es alapítása óta szolgál a hazai politológia tudományos fórumaként. A beérkezett kéziratok elbírálása kettős anonim referensi rendszerben (double-blind peer review) történik.  A Szemle a politikatudomány minden területéről közöl tanulmányokat, ha azok megfelelnek a tudományos publikációkkal szemben támasztható formai feltételeknek, és eredeti elméleti vagy empirikus kutatási eredményeket tartalmaznak. A Szemle rendszeresen közöl recenziókat a hazai politikatudomány könyveiről, teret ad tudományos témákban folyó vitáknak, Kitekintő rovatában pedig közzétesz olyan cikkeket, amelyek a politológia számára fontos egy-egy terület szakirodalmát elemző módon mutatják be

 

AKTUÁLIS SZÁM 

XXIII. évfolyam, 2014/2. szám

 

<< Előző szám

POLITIKAI ANTROPOLÓGIA

Kiss Balázs–Szabó Gabriella–Antal Anna: Politikai nagygyűlések, mint interakciós rituálék (2013. október 23. a Hősök terén, a Deák téren és a Műegyetem előtt) ¦ 7-29. pp.

PARLAMENTEK ÉS KÉPVISELŐK

Bódy Zsombor: Parlamentarizmus a parlament falain kívül (Észrevételek a magyar parlamentarizmus társadalmi beágyazottságával kapcsolatban a XX. század első felében) ¦ 33-58. pp.

Hajdú András: A magyar radikális jobboldali képviselők két generációja (A MIÉP és a Jobbik parlamenti képviselőinek összehasonlítása) ¦ 59-86. pp.

EURÓPAI POLITIKA

Kaszap Márton: Van-e élet az EU-n túl? (Az Egyesült Királyság EU-tagságának alternatívái) ¦ 91-108. pp.

VITA

Illés Gábor: Kommentár egy vitához (Hozzászólás Szabó Márton Köz politikai diskurzuselemzés című tanulmányához) ¦ 111-121. pp.

Szabó Márton: Tudomány és közpolitika (Vitazáró) ¦ 122-136. pp.

RECENZIÓ

Karácsony András: Kísérlet egy hagyomány felélesztésére (Lánczi András: A politikai tudásról) ¦ 139-148. pp.

Oross Dániel: Tudás és politika (Berényi Eszter–Erőss Gábor–Neumann Eszter, szerk.: Tudás és politika. A közpolitika alkotás gyakorlata) ¦ 149-155. pp.