A folyóiratról

A Politikatudományi Szemle 1992-es alapítása óta szolgál a hazai politológia tudományos fórumaként. A beérkezett kéziratok elbírálása kettős anonim referensi rendszerben (double-blind peer review) történik.  A Szemle a politikatudomány minden területéről közöl tanulmányokat, ha azok megfelelnek a tudományos publikációkkal szemben támasztható formai feltételeknek, és eredeti elméleti vagy empirikus kutatási eredményeket tartalmaznak. A Szemle rendszeresen közöl recenziókat a hazai politikatudomány könyveiről, teret ad tudományos témákban folyó vitáknak, Kitekintő rovatában pedig közzétesz olyan cikkeket, amelyek a politológia számára fontos egy-egy terület szakirodalmát elemző módon mutatják be

 

AKTUÁLIS SZÁM 

XXVI. évfolyam, 2017/1. szám

 

<< Előző szám


POLITIKAI VEZETÉS

Körösényi András–Illés Gábor–Metz Rudolf: Kontingencia és politikai cselekvés – A politikai vezetők szerepe válsághelyzetekben ¦ 7-28. pp

A JOBBIK

Kovarek Dániel-Farkas Attila: A Jobbik mérséklődése az egyéni képviselő-jelöltek vizsgálatának tükrében ¦ 31-54. pp

Böcskei Balázs–Molnár Csaba: Kormányon a radikális jobboldal? – A Jobbik ígéretei a magyarországi törvényalkotásban (2010–2014) ¦ 55-76. pp

MÉDIA ÉS POLITIKA

Bajomi-Lázár Péter: Tekintélyelvűség és szabadelvűség között – Paradigmaváltások a magyarországi politika és média viszonyában ¦ 79-104. pp

POPULIZMUS

Tallár Ferenc: Populizmusok és demokráciák, avagy a politika újraácsolt színpada ¦ 107-132. pp

BANKPOLITIKA

Mérő Katalin–Piroska Dóra: Bankunió és banknacionalizmus – A magyar eset kelet-közép-európai kontextusban ¦ 135-160. pp

RECENZIÓ

Vásárhelyi Árpád: Mit jelent politikai teológia ma? („Kírállyá lett a te Istened” – Fejezetek a politikai teológia történetéből) ¦ 163-171. pp