A folyóiratról

A Politikatudományi Szemle 1992-es alapítása óta szolgál a hazai politológia tudományos fórumaként. A beérkezett kéziratok elbírálása kettős anonim referensi rendszerben (double-blind peer review) történik.  A Szemle a politikatudomány minden területéről közöl tanulmányokat, ha azok megfelelnek a tudományos publikációkkal szemben támasztható formai feltételeknek, és eredeti elméleti vagy empirikus kutatási eredményeket tartalmaznak. A Szemle rendszeresen közöl recenziókat a hazai politikatudomány könyveiről, teret ad tudományos témákban folyó vitáknak, Kitekintő rovatában pedig közzétesz olyan cikkeket, amelyek a politológia számára fontos egy-egy terület szakirodalmát elemző módon mutatják be

 

AKTUÁLIS SZÁM 

XXIII. évfolyam, 2014/4. szám

 

<< Előző szám

POLITIKAI ELMÉLET

Szűcs Zoltán Gábor: Politika egy tökéletlen világban – A politikai realizmus elméleti előfeltevéseiről ¦ 7-34. pp.

EURÓPAI POLITIKA

Kovács Attila: A konzultációtól az együttdöntésig – Az Európai Parlament megnövekedett szerepe a Közös Agrárpolitika jogalkotásában ¦ 35-70. pp.

MOZGALMAK ÉS KAMPÁNYOK

Mikecz Dániel: Új tiltakozási és szervezeti formák a radikális jobboldali mozgalmi eszköztárban ¦ 71-91. pp.

Nábelek Fruzsina: Negatív kampány a pártok közvetlen kommunikációjában Magyarországon ¦ 92-116. pp.

KITEKINTŐ

Málik József Zoltán: Mechanizmusokon alapuló módszertani mozgalom a társadalomtudományokban ¦ 117-138. pp.

RECENZIÓ

Bozóki András: Elitizmus és populizmus, a két jó barát (Umut Korkut: Liberalization Challenges in Hungary: Elitism, Progressivism, and Populism) ¦ 139-145. pp.

Pál Gábor: Szociális ellátórendszer alulnézetből (Bódi Ferenc–Fábián Gergely–Lawson, Thomas R. (eds): Local Organizaton of Social Services) ¦ 146-154. pp.