A folyóiratról

A Politikatudományi Szemle 1992-es alapítása óta szolgál a hazai politológia tudományos fórumaként. A beérkezett kéziratok elbírálása kettős anonim referensi rendszerben (double-blind peer review) történik.  A Szemle a politikatudomány minden területéről közöl tanulmányokat, ha azok megfelelnek a tudományos publikációkkal szemben támasztható formai feltételeknek, és eredeti elméleti vagy empirikus kutatási eredményeket tartalmaznak. A Szemle rendszeresen közöl recenziókat a hazai politikatudomány könyveiről, teret ad tudományos témákban folyó vitáknak, Kitekintő rovatában pedig közzétesz olyan cikkeket, amelyek a politológia számára fontos egy-egy terület szakirodalmát elemző módon mutatják be

 

AKTUÁLIS SZÁM 

XXIV. évfolyam, 2015/3. szám

 

<< Előző szám

BIBÓ-DÍJ

Greskovits Béla: A kapitalizmus és demokrácia törékeny egyensúlya Kelet-Közép-Európa „nagy átalakulásában” ¦ 7-24. pp.

JELÖLTEK, VÁLASZTÓK ÉS VÁLASZTÁSOK

Tóth Adrienn–Ilonszki Gabriella: Pártok vagy választók? A női jelöltek esélye az egyéni választókerületekben, 1998–2010 ¦ 27-50. pp.

Papp Zsófi a–Zorigt Burtejin: A változó választási szabályok és a változó politikai kontextus hatása a kampányperszonalizációra.
Egy természetes kísérlet tanulságai ¦ 51-74. pp.

Patkós Veronika: Önigazolás és vágyvezérelt gondolkodás
Kognitív torzítások a választói döntésekben a 2014-es választások során ¦ 75-96. pp.

MÉDIAHÁLÓZATOK

Szabó Gabriella–Bene Márton–Antal Anna–Farkas Attila: Kívül tágasabb!
Radikális jobboldali médiumok a magyar médianyilvánosság hálózataiban ¦ 99-126. pp.

KITEKINTŐ

Csizmadia Ervin: Politikai fejlődés és pártfejlődés: egy történeti alapú irodalmi áttekintés ¦ 129-151. pp.

RECENZIÓK

Pető Zoltán: A józanság politikája. Egedy Gergely az amerikai konzervatív gondolkodásról
(Egedy Gergely: Konzervatív gondolkodás és politika az Egyesült Államokban) ¦ 155-161 pp.

Tóth I. János: A kollektív cselekvéstől a társadalmi részvételig
(Boda Zsolt: Legitimitás, bizalom, együttműködés) ¦ 162-166 pp.