A folyóiratról

A Politikatudományi Szemle 1992-es alapítása óta szolgál a hazai politológia tudományos fórumaként. A beérkezett kéziratok elbírálása kettős anonim referensi rendszerben (double-blind peer review) történik.  A Szemle a politikatudomány minden területéről közöl tanulmányokat, ha azok megfelelnek a tudományos publikációkkal szemben támasztható formai feltételeknek, és eredeti elméleti vagy empirikus kutatási eredményeket tartalmaznak. A Szemle rendszeresen közöl recenziókat a hazai politikatudomány könyveiről, teret ad tudományos témákban folyó vitáknak, Kitekintő rovatában pedig közzétesz olyan cikkeket, amelyek a politológia számára fontos egy-egy terület szakirodalmát elemző módon mutatják be

 

AKTUÁLIS SZÁM 

XXIII. évfolyam, 2014/1. szám

 

<< Előző szám

ELITEK ÉS VÁLASZTÓK

Kristóf Luca: De mi történt azután? Megszakítottság és folytonossága magyar elitben 1988 és 2009 között XXIII/1. ¦ 7-26. pp.

Polgár Tamás: A kétely mozgatórugói. Az európai integráció mélyítésével kapcsolatos választói attitűdöket befolyásoló tényezők Skandináviában XXIII/1. ¦ 27-52. pp.

POLITIKAELMÉLET

Gedeon Péter: Piac és demokrácia: barátok vagy ellenségek? XXIII/1. ¦ 53-76. pp.

Kiss Viktor: A politika logikái. Ernesto Laclau és az ideológiakritika reorganizációja XXIII/1. ¦ 77-104. pp.

MOZGALMAK ÉS VEZETŐK

Metz Rudolf Tamás: A vezérek „régi-új” eszköze. A politikai mozgalmak funkciója a demokráciában XXIII/1. ¦ 105-130. pp.

VITA

Bretter Zoltán: „Őrült beszéd: de van benne rendszer”.

Töredékes elemzések és megértő kritikák.

Hozzászólás Szabó Márton Közpolitikai diskurzuselemzés című tanulmányához XXIII/1. ¦ 131-145. pp.

Szűcs Zoltán Gábor: Értelem és érzelem. És megint csak értelem.

Hozzászólás Kiss Balázs tanulmányához XXIII/1. ¦ 146-154. pp.

RECENZIÓK

Vojtek Éva: A demokrácia megújításának lehetősége a közösségi kapcsolatok tükrében (Utasi Ágnes: Kötelékben. Szolidaritás-hálók és közélet) XXIII/1. ¦ 155-160. pp.

Kurucz Ildikó: Egy világpolgár gondolatai az európai integrációról (Jürgen Habermas: Esszé Európa alkotmányáról). XXIII/1. ¦ 161-169. pp.