A folyóiratról

A Politikatudományi Szemle 1992-es alapítása óta szolgál a hazai politológia tudományos fórumaként. A beérkezett kéziratok elbírálása kettős anonim referensi rendszerben (double-blind peer review) történik.  A Szemle a politikatudomány minden területéről közöl tanulmányokat, ha azok megfelelnek a tudományos publikációkkal szemben támasztható formai feltételeknek, és eredeti elméleti vagy empirikus kutatási eredményeket tartalmaznak. A Szemle rendszeresen közöl recenziókat a hazai politikatudomány könyveiről, teret ad tudományos témákban folyó vitáknak, Kitekintő rovatában pedig közzétesz olyan cikkeket, amelyek a politológia számára fontos egy-egy terület szakirodalmát elemző módon mutatják be

 

AKTUÁLIS SZÁM 

XXVI. évfolyam, 2017/2. szám

 

<< Előző szám

HIBRIDIZÁCIÓ

Bozóki András–Hegedűs Dániel: A kívülről korlátozott hibrid rendszer. Az Orbán-rezsim a rendszertipológia tükrében ¦ 7-32 pp.

VÁLASZTÁS ÉS AMI UTÁNA JÖN

Papp Zsófia: Mutasd a kampányod, megmondom ki vagy. Kampányperszonalizáció és képviselői tevékenységek Magyarországon ¦ 35-59 pp.

RADIKALIZMUS EURÓPÁBAN

Hajdú András: Európa nacionalistái egyesülhetnek? A radikális jobboldal képviselőcsoportjai az Európai Parlamentben ¦ 63-87 pp.

POLITIKAELMÉLET

Horváth Szilvia: Demokrácia: Lehetőségek és korlátok ¦ 91-108 pp.

ESZMETÖRTÉNET

Szakáli Máté: Az iszlám és a nyugat viszonya a „muszlim Luther Márton” gondolkozásában. Abdel-Karím Szorús főbb nézetei vallásról és demokráciáról ¦ 111-125 pp.

KITEKINTŐ

Antal Attila: A populizmus vizsgálata demokráciaelméleti perspektívában ¦ 129-148 pp.

RECENZIÓ

Bősz Anett: Politikai rendszerek háborúja – csillagok közt a jövőnk? (Tóth Csaba: A Sci-fi politológiája) ¦ 151-158 pp.

Farkas Tamás: (Állam)kapitalizmus haveri alapokon (Minxin Pei (2016): China’s Crony Capitalism: The Dynamics of Regime Decay) ¦ 159-168 pp.