2016

Archívum » 2016

A Politikatudományi Szemle 2016-ban megjelent számainak tartalma letölthető formátumban.

 • borito_2016_4.jpg

  2016/4


  ABSTRACTS

  Bozóki András: Múlt nélküli történelem. A magyar demokratikus ellenzék független történelmi emlékezete ¦ 7-43. pp ¦ pdf

  Szűcs Zoltán Gábor: Bevezető: Kortárs politikai realizmus ¦ 47-49. pp ¦ pdf

  Ujlaki Anna: Rawls, a realizmus előfutára? A moralista szerző elméletének változása realista szemszögből A Theory of Justice-tól a Political Liberalismig ¦ 50-66. pp ¦ pdf

  Gyulai Attila: A politika, mint politikai probléma. Kis János és Schlett István a politika autonómiájáról ¦ 67-83. pp ¦ pdf

  Szűcs Zoltán Gábor: A standardok problémája a realista politikaelméletben ¦ 84-104. pp ¦ pdf

  Bakk Miklós: A hazugság a politikában ¦ 107-122. pp ¦ pdf

  Böcskei Balázs: Az örök Valaki (Ilonszki Gabriella: Pártok, jelöltek, képviselők) ¦ 125-136. pp ¦ pdf

 • borito_2016_3.jpg

  2016/3


  ABSTRACTS

  Kiss Balázs: Orbán, Vona, Gyurcsány. Politikai vezetők integrációs tevékenysége a migrációs válság idején ¦ 10-32. pp ¦ pdf

  Szabó Gabriella–Bene Márton: Széttöredezett vagy összekapcsolódó? A magyar médianyilvánosság hálózatszerkezete három eset tükrében ¦ 33-58. pp ¦ pdf

  Szabó Andrea–Oross Dániel: A politikai rendszerintegrációt befolyásoló tényezők ¦ 59-84. pp ¦ pdf

  Ványi Éva: Politizáció vagy professzionalizáció? A politikai kormányzás jogi, intézményi és személyi feltételei 2006, 2010 ¦ 87-110. pp ¦ pdf

  Paksy Máté: A kör hatszögesítése, avagy a francia konstitucionalizmus útja az alkotmányos dialógusig ¦ 113-132. pp ¦ pdf

  Horváth M. Tamás: A fáraó varázsol. A rezsicsökkentés beágyazottsága ¦ 135-146. pp ¦ pdf

  Szűcs Zoltán Gábor: Klasszikus alapokon nyugvó kortárs elmélet (Horváth Szilvia: Demokrácia és politikai közösség) ¦ 149-153. pp ¦ pdf

 • borito_2016_2.jpg

  2016/2


  ABSTRACTS

  Kiss Viktor: Politika a spektákulum korában. (Guy Debord, Jean Baudrillard, Douglas Kellner és az ideológia látszat/valóság-modelljének válsága) ¦ 7-28. pp. ¦ pdf

  Papp Zsófia: Inkumbens-hátrány (Helyi kötődés és a személynek szóló szavazat Magyarországon) ¦ 31-56. pp. ¦ pdf

  Bajomi-Lázár Péter: Semlegesség és elkötelezettség között (Politikai újságírás Magyarországon) ¦ 59-83. pp. ¦ pdf

  Bene Márton: Virális politika (Állampolgári reaktivitás a képviselőjelöltek Facebook-oldalain) ¦ 84-110. pp. ¦ pdf

  Merkovity Norbert: Az önmediatizáció jelensége az online politikai kommunikációban ¦ 111-132. pp. ¦ pdf

  Csizmadia Ervin: A tranzitológiának vége, felejtsük el? Az átmenet tervezett intézményeitől a tervezetlen hibridizációig ¦ 135-153. pp. ¦ pdf

  Flick László: „Okos globalizáció” – egy paradoxon feloldása (Dani Rodrik: A globalizáció paradoxona. Demokrácia és a világgazdaság jövője) ¦ 157-162. pp. ¦ pdf

 • borito_2016_1.jpg

  2016/1


  ABSTRACTS

  Kiss Balázs: Előszó: A „Politikai kommunikáció Magyarországon, 1990–2015” című kutatás bemutatása ¦ 7-9. pp. ¦ pdf

  Kiss Balázs: Esemény, hálózat, szemiózis. A politikai kommunikáció történetének megírhatóságáról .¦ 10-28. pp. ¦ pdf

  Szabó Gabriella: Politikai kommunikáció és közösség ¦ 29-47. pp. ¦ pdf

  Bene Márton: Kommunikációs hálózatok és politikai közösség.
  Hálózatelemzési módszerek alkalmazása a politikai kommunikáció történetének ¦ 48-73. pp. ¦ pdf

  Mihályffy Zsuzsanna – Bene Márton – Nábelek Fruzsina: Hálózatelemzés és kampánykutatás¦ 74-97. pp. ¦ pdf

  Bíró-Nagy András: Közép-európai EP-képviselők karrierútjai.
  Politikai tapasztalat és karrierambíciók az Európai Parlamentben ¦ 101-120. pp. ¦ pdf

  Kovács Tamás: Kormánykoalíciók vonzásában (Horváth Péter: Pártok és koalíciók. Kormányalakítás Magyarországon, 1990–2014) ¦ 123-128. pp. ¦ pdf

  Vancsó Anna: Lagosz, ethosz, parhosz? (Szabó Gabreilla: Kommunikáció és integráció – A magyar médiatörvény európai vitája) ¦ 129-138. pp. ¦ pdf